ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ร่วมกับบริษัท AIS จัดพิธีมอบผ้าห่มช่วยเหลือภัยหนาว

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ และนายสมชาย  นาคราช หัวหน้าสำนักปฏิบัติการด้านเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส จัดพิธีมอบผ้าห่มช่วยเหลือภัยหนาวให้กับสื่อมวลชน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปมอบให้ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ กองบิน ๑ ...

 

 giving-blankets 1  giving-blankets 2  giving-blankets 3

 

  giving-blankets 4  giving-blankets 5