ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ร่วมกับ นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาออกสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง บ้านแหลมรวก ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ...

 

201262-4 1 201262-4 2 201262-4 3

201262-4 4