ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบผ้าห่มให้นักเรียนและประชาชนที่ประสบภัยหนาว

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อย ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ...

 

 give-a-blanket 1  give-a-blanket 2  give-a-blanket 3

 

  give-a-blanket 4  give-a-blanket 5  give-a-blanket 6

 

 give-a-blanket 7  give-a-blanket 8