ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน กองบิน ๑

   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อย ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
   โดยกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การทำฟัน ชุดช่างตัดผมให้บริการตัดผม ช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า วงดนตรีกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ให้ความบันเทิง อีกทั้งยังมอบอุปกรณ์กีฬา ลำโพง ถังน้ำ และตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำตู้ยา ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ บ้านซับน้อย ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 launch-friendly-units-to-help-people 1  launch-friendly-units-to-help-people 2  launch-friendly-units-to-help-people 3

 

  launch-friendly-units-to-help-people 4  launch-friendly-units-to-help-people 5  launch-friendly-units-to-help-people 6

 

 launch-friendly-units-to-help-people 7  launch-friendly-units-to-help-people 8  launch-friendly-units-to-help-people 9

 

 launch-friendly-units-to-help-people 10  launch-friendly-units-to-help-people 11  launch-friendly-units-to-help-people 12

 

 launch-friendly-units-to-help-people 13  launch-friendly-units-to-help-people 14  launch-friendly-units-to-help-people 15

 

 launch-friendly-units-to-help-people 16