กองบิน ๑ จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

  นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ร่วมกับเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
   โดยเปิดจุดบริการประชาชน มีบริการที่พัก บริการเครื่องดื่ม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ ณ บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการกองบิน ๑ ...

 

 safe-driving 1  safe-driving 2  safe-driving 3

 

  safe-driving 4  safe-driving 5  safe-driving 6

 

 safe-driving 7  safe-driving 8  safe-driving 9

 

 safe-driving 10  safe-driving 11  safe-driving 12

 

 safe-driving 13