ผู้บังคับการกองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน กองบิน ๑

      เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการ กองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ กองบิน ๑ ณ จุดบริการประชาชน กองบิน ๑ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๓ มกราคม ๒๕๖๓ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาสวัสดิการ กองบิน ๑ (ถนนราชสีมา-ปักธงชัย) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

      WingOne 001  WingOne 002  WingOne 003

 

         WingOne 004  WingOne 005  WingOne 006

 

        WingOne 007  WingOne 008  WingOne 009