กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรม “รวมพลจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง” จังหวัดนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรม “รวมพลจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง” จังหวัดนครราชสีมา โดยร่วมปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำเพื่อไปแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และนำกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๑ พร้อมด้วยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยแจกจ่ายน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

   โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 gathering-volunteers-to-solve 1  gathering-volunteers-to-solve 2  gathering-volunteers-to-solve 3

 

  gathering-volunteers-to-solve 4  gathering-volunteers-to-solve 5  gathering-volunteers-to-solve 6

 

 gathering-volunteers-to-solve 7  gathering-volunteers-to-solve 8  gathering-volunteers-to-solve 9

 

 gathering-volunteers-to-solve 10  gathering-volunteers-to-solve 11  gathering-volunteers-to-solve 12

 

 gathering-volunteers-to-solve 13  gathering-volunteers-to-solve 14  gathering-volunteers-to-solve 15

 

 gathering-volunteers-to-solve 16  gathering-volunteers-to-solve 17  gathering-volunteers-to-solve 18

 

  gathering-volunteers-to-solve 19  gathering-volunteers-to-solve 20