ผู้บังคับการกองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา...

 

 scholarships-and-providing-lunch 1  scholarships-and-providing-lunch 2  scholarships-and-providing-lunch 3

 

  scholarships-and-providing-lunch 4  scholarships-and-providing-lunch 5  scholarships-and-providing-lunch 6

 

 scholarships-and-providing-lunch 7  scholarships-and-providing-lunch 8  scholarships-and-providing-lunch 9

 

 scholarships-and-providing-lunch 10  scholarships-and-providing-lunch 11  scholarships-and-providing-lunch 12