โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพี่น้องประชาชน

    นาวาอากาศเอกจักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ นำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายพร้อมทั้งให้คำแนะนำถึงวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑...

 

 distribute-mask 1  distribute-mask 2  distribute-mask 3

 

  distribute-mask 4  distribute-mask 5  distribute-mask 6

 

 distribute-mask 7  distribute-mask 8  distribute-mask 9

 

 distribute-mask 10  distribute-mask 11  distribute-mask 12