กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และห้างสรรพสินค้าเทอมินอล ๒๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา...

 

 volunteer-to-clean 1  volunteer-to-clean 2  volunteer-to-clean 3

 

  volunteer-to-clean 4  volunteer-to-clean 5  volunteer-to-clean 6

 

 volunteer-to-clean 7  volunteer-to-clean 8  volunteer-to-clean 9

 

 volunteer-to-clean 10  volunteer-to-clean 11  volunteer-to-clean 12

 

 volunteer-to-clean 13  volunteer-to-clean 14  volunteer-to-clean 15

 

 volunteer-to-clean 16  volunteer-to-clean 17  volunteer-to-clean 18

 

  volunteer-to-clean 19