น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ และนายสมชาย  นาคราช หัวหน้าสำนักปฏิบัติการด้านเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส จัดพิธีมอบผ้าห่มช่วยเหลือภัยหนาวให้กับสื่อมวลชน จว.นครราชสีมา เพื่อนำไปมอบให้ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒ โดยมี น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ในฐานะ รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณหน้า บก.บน.๑ ...

giving blankets 5

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ในฐานะ รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๒๕ คน, รถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน, รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน และรถกู้ภัย จำนวน ๑ คัน ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย บริเวณตลาดสดแม่กิมเฮง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ ...

fire help 5

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมวางแผน และขึ้นปฏิบัติภารกิจการบินสำรวจเส้นทางน้ำ อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง กับ ฮ.๑๑ (EC-725) สังกัดหน่วยบิน ๒๐๓๑ เพื่อบูรณาการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๒ โดยมี นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา, นายเลิศพันธุ์  สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย, นายไพรัตน์  วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง, นายอนันต์ศักดิ์  วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง, นายสุพจน์  แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ว่าที่ร้อยตรีบัญหาร  บุญมี นายอำเภอเมืองยาง, นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และ น.ต.เอิบเปรม  ปิ่นประดับ ผู้บังคับหน่วยบิน ๒๐๓๑ ร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ หน่วยบิน ๒๐๓๑ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

aviation surveying water routes reservoirs and drought stricken areas 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและภัยหนาว เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๒ เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชน ในกรณีเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที และทันต่อสถานการณ์ พร้อมกับพิธีส่งขบวนรถศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บน.๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ บ้านหนองม่วง ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา ตามที่ได้รับการร้องขอ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ นำข้าราชการและทหารกองประจำการ บน.๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

helping the drought and cold victims 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ กองกำลังฝึกร่วม
THAI BOOMERANG 2019 เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๒ ณ รร.อ่างห้วยยางวิทยา ต.สุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา ...

BOOMERANG 1

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ในฐานะ รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๒
ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา ...

Wing1Help 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินบริจาค และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๖๒ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

great encouragement 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๒ ณ บริเวณป่าต้นธูปฤาษี พื้นที่ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ...

fire rescue 10

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ นำข้าราชการและทหารกองประจำการ บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านเกราและบ้านเกราพัฒนา ต.ใหม่ อ.โนนสูง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๒ ...

help drought 12

คุณ พงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๒ณ รร.บ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี) และประปาบ้านสระจันทร์ ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จว.นครราชสีมา ...

help water 10