น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ ร่วมกับ นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมาออกสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง บ.แหลมรวก ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ ...

2

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ และนายสมชาย  นาคราช หัวหน้าสำนักปฏิบัติการด้านเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส จัดพิธีมอบผ้าห่มช่วยเหลือภัยหนาวให้กับสื่อมวลชน จว.นครราชสีมา เพื่อนำไปมอบให้ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒ โดยมี น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ในฐานะ รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณหน้า บก.บน.๑ ...

giving blankets 5

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ ในฐานะ รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๒๕ คน, รถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน, รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน และรถกู้ภัย จำนวน ๑ คัน ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย บริเวณตลาดสดแม่กิมเฮง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ ...

fire help 5

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมวางแผน และขึ้นปฏิบัติภารกิจการบินสำรวจเส้นทางน้ำ อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง กับ ฮ.๑๑ (EC-725) สังกัดหน่วยบิน ๒๐๓๑ เพื่อบูรณาการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๒ โดยมี นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา, นายเลิศพันธุ์  สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย, นายไพรัตน์  วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง, นายอนันต์ศักดิ์  วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง, นายสุพจน์  แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ว่าที่ร้อยตรีบัญหาร  บุญมี นายอำเภอเมืองยาง, นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และ น.ต.เอิบเปรม  ปิ่นประดับ ผู้บังคับหน่วยบิน ๒๐๓๑ ร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ หน่วยบิน ๒๐๓๑ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

aviation surveying water routes reservoirs and drought stricken areas 1

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและภัยหนาว เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๒ เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชน ในกรณีเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที และทันต่อสถานการณ์ พร้อมกับพิธีส่งขบวนรถศูนย์บรรเทาสาธารณภัย บน.๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ บ้านหนองม่วง ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา ตามที่ได้รับการร้องขอ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ นำข้าราชการและทหารกองประจำการ บน.๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

helping the drought and cold victims 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ กองกำลังฝึกร่วม
THAI BOOMERANG 2019 เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๒ ณ รร.อ่างห้วยยางวิทยา ต.สุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา ...

BOOMERANG 1

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ในฐานะ รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๒
ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา ...

Wing1Help 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินบริจาค และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๖๒ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

great encouragement 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๒ ณ บริเวณป่าต้นธูปฤาษี พื้นที่ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ...

fire rescue 10

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว รอง ผอ.ศบภ.บน.๑ นำข้าราชการและทหารกองประจำการ บน.๑ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านเกราและบ้านเกราพัฒนา ต.ใหม่ อ.โนนสูง จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๒ ...

help drought 12