น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๒ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา ...

Encouragement and Scholarship 5

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย พร้อมกับได้นำรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๒ ณ บ้านหนองบอน ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ...

Help 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ จนท.ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อวันที่ ๖ - ๑๐ พ.ค.๖๒ ณ บ้านหนองบอน ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ...

Help 2 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ จนท.ศบภ.บน.๑ นำกำลังพล เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย
เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. - ๑ พ.ค.๖๒ ณ บ้านหนองกุงน้อย ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา ...

HP1 11

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๒ ณ บ้านหนองกุงน้อย ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จว.นครราชสีมา ...

HP 1

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัย ณ พื้นที่ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๒ ในการนี้ น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ บน.๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน จว.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ ณ สนามบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา ...

Welcoming the Privy Council 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ จนท.ศบภ.บน.๑ นำกำลังพลออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๒ ณ บ้านโนนทอง บ้านห้วยดินดำ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ...

Help 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ นำกำลังพล จำนวน ๑๘ คน, รถดับเพลิง จำนวน ๒ คัน และรถกู้ภัย จำนวน ๑ คัน ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย.๖๒ ณ บริเวณป่าต้นธูปฤาษี ใกล้กับห้างสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขานครราชสีมา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

help 1

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “สงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ” เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๒ ณ บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวัสดิการ บน.๑ ...

open public service points 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๑ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ศบภ.บน.๑ ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ ๘ นำกำลังพล จำนวน ๑๕ คน พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ คัน, เครื่องสูบน้ำขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง และรถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ตามนโยบาย ผบ.ทอ.ปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑-๕ เม.ย.๖๒ ณ บ้านโนนทอง และบ้านห้วยดินดำ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ...

help drought 5