กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าว
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ

  นาวาอากาศเอก พินิตย์ คงมี ผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ จำนวน ๖ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านการปราบปรามและการข่าว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๑ มื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

anti-drug-visited 1  anti-drug-visited 2  anti-drug-visited 3

anti-drug-visited 4  anti-drug-visited 6