กองบิน ๑ จัดนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๑ จัดนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาเจตคติของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  โดยกำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันแห่งการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

   Exhibition 1  Exhibition 2  Exhibition 3

 

   Exhibition 4  Exhibition 5  Exhibition 6

 

  Exhibition 7