น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย  ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๓ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

 

5

พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย์  จก.กร.ทอ.และคณะฯ เดินทางมาประชุมหารือการจัดอากาศยานของ ทอ. ขึ้นทำการบินถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อสนับสนุนกองทัพภาคที่ ๒/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๒ และ จว.นครราชสีมา ในโครงการพัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง จว.นครราชสีมา ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย  ผบ.บน.๑ และ นอ.ฉลองชัย ใยไหม  เสธ.บน.๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พง๖๓ ณ บริเวณลานจอด ผชอ.บน.๑ ...

Wing1 007

พล.อ.ต.ศุภโชติ ชัยวงษ์  ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วทอ. รุ่นที่ ๕๔ เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๓
โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย  ผบ.บน.๑ และ น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว  รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire และอาคารหมายเลข ๑๐๘๒ บน.๑ ...

WingOne 005

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ รพ.กองบิน บน.๑ นำเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ให้กับกำลังพลของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2020 เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๓ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

corona virus screening point 1

น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มทบ.๒๑ ครบรอบปีที่ ๘๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๓ โดยมี พล.ต.อรรถ  สิงหัษฐิต รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บก.มทบ.๒๑ จว.นครราชสีมา ...

army district 21 2

พล.อ.ต.วิษณุ  ภู่ทอง เสธ.พอ. เเละคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๓ โดยมี น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ ...

medical visited 9

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

promoted 170263 13

น.อ.โอภาส  ใจเที่ยง รอง จก.ชย.ทอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ชย.บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๓ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ ...

civil visited 12

น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล รพ.กองบิน บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ ณ รพ.กองบิน บน.๑ ...

charity making ceremony 120263 3

น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ เข้ารับฟังการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียนให้แก่กำลังพล บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ โดยมี ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล เป็นวิทยากรฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

training for knowledge of ASEAN culture 13