น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และอุทิศแด่บรรพชนของ ทอ. เนื่องในวันที่ระลึก ทอ. ประจำปี ๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๓ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑, หน.นขต.บน.๑, ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณวิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ ...

rtaf commemoration day 2563 6

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ รับมอบหน้ากากอนามัยที่จัดทำขึ้นโดยแม่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชุมชนอากาศโยธิน บน.๑ จำนวน ๕๐๐ ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการ พัน.อย.บน.๑ และทหารกองประจำการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๓ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ และน.ท.ปริญญา  ดอกไม้ ผบ.พัน.อย.บน.๑ ร่วมรับมอบฯ ณ บก.บน.๑ และบริเวณ พัน.อย.บน.๑ ...

produce mask 270363 2

น.อ.ภคณัฐ  ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกรวมการ ทดแทนการฝึกผสม COPE TIGER 2020 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกรวมการฯ ณ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑, น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ได้ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 แก่กำลังพลทหารอากาศที่มาร่วมการฝึก ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑ ...

COPE TIGER 6

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุงระบบบริภัณฑ์สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ บ.ข.๑๙/ก ด้วยสถานีตรวจซ่อมขั้นกลาง (AIS) เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ผสพ.กทน.บน.๑ ...

training ais 4

พล.อ.ต.สมควร  รักดี รอง ผบ.อย. พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง บน.๑ ประจำปี ๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ บก.บน.๑ และบริเวณสนามฝึก พัน อย.บน.๑ ...

Warroom1 15

พล.อ.ต.สมควร  รักดี รอง ผบ.อย. เเละคณะฯ เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง บน.๑ ประจำปี ๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑, เเละ หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน บน.๑ ...

AB1 4

น.อ.ชัยเลิศ  เสวกสุริยวงศ์ รอง ผอ.สนภ.ทอ. พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑, น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑  เเละ หน.นขต.บน.๑ ร่วมให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ ...

A2 2

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ ณ บก.บน.๑ ...

A1 7

น.อ.ภาสกร ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับคณะ จนท. ศกบ.สนผ.กบ.ทอ. เดินทางมาให้คำเเนะนำการปฏิบัติงานระบบบริหารเชื้อเพลิงภาคพื้นภาคอากาศ (FUMS) เเละระบบบริหารเเละควบคุมพัสดุ (INVS) ของ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ ณ ฝคก. (เพื่อพลาง) บน.๑ เเละ มว.บชพ.กทน.บน.๑ ...

AC1 1

พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี จก.ชอ. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และบรรยายพร้อมทดสอบความเข้าใจเรื่อง Reliability Engineering & RCM ให้กับสายวิทยาการช่างอากาศ บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๓ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.ท.นคช  สุหร่าย รอง หน.กทน.บน.๑ และข้าราชการ ผชอ.กทน.๑ เข้ารับฟังการบรรยาย และทดสอบความเข้าใจ ณ ห้องประชุม ผชอ.กทน.บน.๑ ...

dae visited 10