ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารกองบังคับการ แผนกช่างโยธากองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารกองบังคับการ แผนกช่างโยธากองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้รับจ้างในการดำเนินการก่อสร้าง อาคารกองบังคับการ แผนกช่างโยธากองบิน ๑

     โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณด้านหน้าแผนกช่างโยธากองบิน ๑...

 

    President 1  President 2  President 3

    President 4  President 5  President 6

    President 7  President 8  President 9