ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี ภัทรนันท์ โสมะนันทน์ รองหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๑
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่ ตำบลเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๑๔ คน
เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยายสรุปแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ กองบิน ๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน
กองบิน ๑ 
...

 

 professor 1  professor 2  professor 3

professor 4  professor 5

       professor 6  professor 7  professor 8