วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

    พลอากาศตรี อนุกูล อัครธรรม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๐ จำนวน ๑๐๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์
รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ สโมสรร่วมเริงไชย กองทัพภาคที่ ๒, อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ 
...

 

 National defense 1 

 National defense 2  National defense 3  National defense 4

 National defense 5  National defense 6  National defense 7