พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๕๙ คน เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

Promote 1  Promote 2  Promote 3

Promote 4  Promote 5  Promote 6

Promote 7  Promote 8  Promote 9

Promote 10