กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ คณะตรวจส่งเสริมความปลอดภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เดินทางมาตรวจส่งเสริมความปลอดภัยภาคพื้น

    นาวาอากาศเอก เทอดศักดิ์ ยืนยง ผู้อำนวยการกองนิรภัยภาคพื้น สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ จำนวน ๖ คน เดินทางมาตรวจส่งเสริมความปลอดภัยภาคพื้น
กองบิน ๑ ระหว่างที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้บรรยายสรุปให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยในการป้องกันอุบัติเหตุและบรรยายสรุปให้กับทหารกองประจำการกองบิน ๑ ในหัวข้อการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และหอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑
 ...

 

 Groundsafety 001  Groundsafety 002  Groundsafety 003

    Groundsafety 004  Groundsafety 005  Groundsafety 006  

   Groundsafety 007  Groundsafety 008  Groundsafety 009