เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของ กองบิน ๑ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำหนังสือราชการของหน่วย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม ๑
กองบังคับการกองบิน ๑
 ...

 

work 1  work 2  work 3

    work 4  work 5  work 6    

work 7  work 8  work 9