กองบิน ๑ จัดการประชุม F-16 Technical Coordination Group (TCG) In-Country Review (ICR) ประจำปี ๖๒

  น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ จัดการประชุม F-16 Technical Coordination Group (TCG) In-Country Review (ICR) ประจำปี ๖๒
ระหว่างวันที่ ๕ -๘ ก.พ.๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๒
 ...

 

F 16 1  F 16 2  F 16 3

 F 16 4  F 16 5  F 16 6