เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา กองพลพัฒนาที่ ๒

  นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนา กองพลพัฒนาที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี ฯ ณ กองพลพัฒนาที่ ๒ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ...

 

       30th anniversary 1  30th anniversary 2  30th anniversary 3

 

                30th anniversary 4  30th anniversary 5  30th anniversary 6         

 

      30th anniversary 7  30th anniversary 8  30th anniversary 9