คณะกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒
เดินทางมาตรวจสอบการฝึก กองบิน ๑

  นาวาอากาศเอก ธีรภัทร ปล้องทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจสอบ
การฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
 

  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ...

 

            practice 1  practice 2  practice 3   

 

                practice 4  practice 5

 

         practice 6  practice 7  practice 8