กองบิน ๑ ซ้อมการปฏิบัติเมื่อเครื่อง บ.ข.๑๙ เกิดเหตุฉุกเฉินในเวลากลางคืน

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ กำกับดูแลการซ้อมการปฏิบัติเมื่อเครื่อง บ.ข.๑๙ เกิดเหตุฉุกเฉินในเวลากลางคืน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถช่วยเหลือนักบินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามบินกองบิน ๑ ...

 

      emergency 1  emergency 2  emergency 3

 

                         emergency 4  emergency 5  emergency 6