ผู้บังคับการกองบิน ๑ ประชุมชี้แจงนโยบายและการสั่งการจากผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้กับกำลังพลกองบิน ๑

   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ประชุมชี้แจงนโยบายและการสั่งการจากผู้บัญชาการทหารอากาศ รวมถึงภารกิจกองบินที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

   โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากองบินและบุคลากรตามยุทธศาสตร์ของกองบิน ๑ มุ่งเน้นให้กำลังพลของกองบิน ๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสิติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๑ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ ...

 

meeting 1  meeting 2  meeting 3

meeting 4  meeting 5  meeting 6