กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)

  พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) นำคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) จำนวน ๔๒ คน เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

Gtech-visited 1  Gtech-visited 2  Gtech-visited 3

Gtech-visited 4  Gtech-visited 5  Gtech-visited 6