พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๑ คน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
   โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ฯ ณ ห้องโถงกองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

  rank 1  rank 2  rank 3


  rank 4  rank 5  rank 6


  rank 7  rank 8  rank 9