ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธทีปังกรจำลอง และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๒

   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธทีปังกรจำลอง และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๒
   โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมในพิธี ฯ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

  songkarn-festival 1  songkarn-festival 2  songkarn-festival 3


  songkarn-festival 4  songkarn-festival 5  songkarn-festival 6


  songkarn-festival 7  songkarn-festival 8  songkarn-festival 9


  holy-water_ 10