พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑

  กองบิน ๑ จัดการแข่งขันฟุตบอล เนื่องในโอกาสเปิดใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับบุคลากรของกองบิน ๑ และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้บุคลากรของกองบิน ๑ มีสุขภาพที่ดี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑, ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมกองบิน ๑ ซึ่งสนามฟุตบอลหญ้าเทียมกองบิน ๑ จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ในช่วงเวลาระหว่าง ๑๖.๓๐ น. - ๒๒.๓๐ น.

   โดยสามารถติดต่อจองสนามฯ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เรืออากาศโท กิตติ โสระโร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๒๖๔ ๓๒๒๘ ...

 

  Artificial-grass-football-field 1  Artificial-grass-football-field 2  Artificial-grass-football-field 3


  Artificial-grass-football-field 4  Artificial-grass-football-field 5  Artificial-grass-football-field 6


  Artificial-grass-football-field 7  Artificial-grass-football-field 8  Artificial-grass-football-field 9

คลิกเพื่อเข้าสู่...หน้าหลักของเว็บไซต์กองบิน ๑
คลิกเพื่อเข้าสู่...หน้าหลักของเว็บไซต์กองบิน ๑