พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ คนเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

   โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีฯ ณ ห้องโถง กองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

   Decoration-of-the-official-rank 1  Decoration-of-the-official-rank 2  Decoration-of-the-official-rank 3


  Decoration-of-the-official-rank 4  Decoration-of-the-official-rank 5  Decoration-of-the-official-rank 6

คลิกเพื่อเข้าสู่...หน้าหลักของเว็บไซต์กองบิน ๑
คลิกเพื่อเข้าสู่...หน้าหลักของเว็บไซต์กองบิน ๑