เลขานุการสำนักงานอาเซียนกองทัพอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บน.๑

   นาวาอากาศเอก ภคณัฐ ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติกิจพิเศษ สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศเลขานุการสำนักงานอาเซียนกองทัพอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน เพื่อกำกับดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการอาเซียนกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

       AS 1  AS 2  AS 3

 

       AS 4  AS 5  AS 6

คลิกเพื่อเข้าสู่...หน้าหลักของเว็บไซต์กองบิน ๑
คลิกเพื่อเข้าสู่...หน้าหลักของเว็บไซต์กองบิน ๑