ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ให้กับแผนกที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับแผนกที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

   Provide-protection-equipment_ 1  Provide-protection-equipment_ 2  Provide-protection-equipment_ 3


  Provide-protection-equipment_ 4  Provide-protection-equipment_ 5  Provide-protection-equipment_ 6


  Provide-protection-equipment_ 7