ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
“RTAF Safety Day” กองบิน ๑

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย “RTAF Safety Day” กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แก่ นักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน ฝูงบิน ๑๐๒ และฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ จำนวน ๑๖๕ คน ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑ ...

 

  RTAF-Safety-Day_ 1  RTAF-Safety-Day_ 2  RTAF-Safety-Day_ 3


  RTAF-Safety-Day_ 4  RTAF-Safety-Day_ 5  RTAF-Safety-Day_ 6