รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส(ข้าวทิพย์) ในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๖๒”

  นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส(ข้าวทิพย์) แก่คณะสงฆ์ ๒๙ รูปในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสร้างทานบารมี สืบสานพระพุทธศาสนา และเป็นการถวายมหากุศลครั้งสำคัญ เบื้องหน้าองค์พระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค์, พระไตรปิฎกอายุกว่า ๒,๑๐๐ ปี, ในห้วงเวลามหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในวันวิสาขบูชา

  โดยมี พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ มณฑลพิธี MCC HALL ชั้น ๓ เดอะมอลล์ โคราช ...

 

  Visakha-Day 1  Visakha-Day 2  Visakha-Day 3


  Visakha-Day 4  Visakha-Day 5  Visakha-Day 6


  Visakha-Day 7  Visakha-Day 8  Visakha-Day 9