ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะผู้บรรยายในการประชุม F-16 Mishap Lessons Learned Briefings
ประจำปี ๒๕๖๒

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะผู้บรรยายในการประชุม F-16 Mishap Lessons Learned Briefings ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑
 ...

 

F 16 1  F 16 2  F 16 3

 

       F 16 4  F 16 5  F 16 6