รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น กองบิน ๑ นิรภัยการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่กำลังพลของกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑ ...

 

Star Fire 1  Star Fire 2  Star Fire 3

 

Star Fire 4  Star Fire 5  Star Fire 6

 

Star Fire 7  Star Fire 8  Star Fire 9