การตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ณ บน.๑ ประจำปี ๖๒

    พลอากาศตรี สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ และคณะเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

     โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ และสนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ...

 

      Maneuver 1  Maneuver 2  Maneuver 3

 

      Maneuver 4  Maneuver 5  Maneuver 6

 

      Maneuver 7  Maneuver 8  Maneuver 9

 

          Maneuver 10  Maneuver 11  Maneuver 12