กองบิน ๑ ทำการฝึกซ้อมขับเรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ทำการฝึกซ้อมขับเรือให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

    เพื่อเป็นการฝึกทบทวนและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ สระประปาหมู่บ้านสระจันทร์ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ...

 

  boat 1  boat 2  boat 3

 

   boat 4  boat 5  boat 6

 

    boat 7  boat 8  boat 9