ประธานกรรมการบริหารจัดการป้องกันอุทกภัยของฐานบินปฏิบัติการ
พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๑

  พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเสนาธิการทหารอากาศ/ประธานกรรมการบริหารจัดการป้องกันอุทกภัยของฐานบินปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ จำนวน ๑๔ คน
เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการบริหารจัดการป้องกันอุทกภัยฐานบินปฏิบัติการ ณ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑,
นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

Aviation 1  Aviation 2  Aviation 3

 

       Aviation 4  Aviation 5  Aviation 6