ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพกับกองลูกเสือสามัญ (เหล่าอากาศ)
โรงเรียนทหารอากาศบำรุง

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพกับกองลูกเสือสามัญ (เหล่าอากาศ) โรงเรียนทหารอากาศบำรุง ในโอกาสชนะเลิศการประกวดแข่งขันระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือเนตรนารี ประเภทลูกเสือสามัญ  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
   เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและกองลูกเสือสามัญ (เหล่าอากาศ) โรงเรียนทหารอากาศบำรุง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทหารอากาศบำรุง ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ...

 

 School 1  School 2

 

School 3  School 4  School 5