เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

   พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ และคณะฯ จำนวน ๑๕ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อม ปฏิบัติการหน่วยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๖๒ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
   โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมให้การต้อนรับ  ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

Control 1  Control 2  Control 3