กองบิน ๑ ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

    กองบิน ๑ ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และสืบสานประเพณีอันดีงามด้านพระพุทธศาสนา

    โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑ ...

 

 Asalha-Bucha-Day 1  Asalha-Bucha-Day 2  Asalha-Bucha-Day 3

 

  Asalha-Bucha-Day 4  Asalha-Bucha-Day 5  Asalha-Bucha-Day 6

 

 Asalha-Bucha-Day 7  Asalha-Bucha-Day 8  Asalha-Bucha-Day 9

 

 Asalha-Bucha-Day 10  Asalha-Bucha-Day 11