รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป

     โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

parade 1  parade 2

 

parade 3  parade 4  parade 5

 

parade 6  parade 7  parade 8