รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากองทัพน้อยที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๓๑

    นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานวันสถาปนากองทัพน้อยที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 2nd-Army 1  2nd-Army 2  2nd-Army 3

 

  2nd-Army 4  2nd-Army 5  2nd-Army 6