ผู้ช่วยทูตทหารอากาศสหรัฐฯ/กรุงเทพฯ และ ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐฯ/กรุงเทพฯ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก Albert Fitts ผู้ช่วยทูตทหารอากาศสหรัฐฯ/กรุงเทพฯ และ นาวาเอก Matthew Barker ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐฯ/กรุงเทพฯ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
   โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานจอด แผนกช่างอากาศ กองบิน ๑  ...

 

 US-Air-ForceNaval-Ambassador-visited 1  US-Air-ForceNaval-Ambassador-visited 2  US-Air-ForceNaval-Ambassador-visited 3

 

  US-Air-ForceNaval-Ambassador-visited 4  US-Air-ForceNaval-Ambassador-visited 5  US-Air-ForceNaval-Ambassador-visited 6

 

 US-Air-ForceNaval-Ambassador-visited 7  US-Air-ForceNaval-Ambassador-visited 8