พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล Wing 1 Premier league 2019 และ
Wing 1 Senior Premier league 2019

  นาวาอากาศเอก จักกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล Wing 1 Premier league 2019 และ Wing 1 Senior Premier league 2019 เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
   โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑, ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมกองบิน ๑
 ...

 

Premier league 1  Premier league 2  Premier league 3

 

Premier league 4  Premier league 5  Premier league 6

 

 Premier league 7  Premier league 8  Premier league 9

 

 Premier league 10  Premier league 11  Premier league 12