คณะจเรตรวจสอบประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ และตรวจสอบมาตรฐานการบิน
และประเมินค่าหน่วยบิน กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก สุทธิชาติ จิตแกล้ว รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ พร้อมคณะจเร เดินทางมาตรวจสอบประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ และตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยบิน กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑  ...

 

 check 1  check 2  check 3

 

  check 4  check 5  check 6

 

 check 7