รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๑

    พลอากาศตรี อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

 commu-visited 2  commu-visited 3

 

  commu-visited 4  commu-visited 5  commu-visited 6