พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ของทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ ตามหลักสูตรพลทหารกองประจำการ พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ...

 

 check-the-training-section-1 1  check-the-training-section-1 2  check-the-training-section-1 3

 

  check-the-training-section-1 4  check-the-training-section-1 5  check-the-training-section-1 6

 

 check-the-training-section-1 7  check-the-training-section-1 8